Liên hệ chúng tôi

Delifeng Technology Co.,Ltd

Người liên hệ: Davis

Sở: Foreign Trade Department

Bài đăng: Sales Manager

Điện thoại: +86 13686683675

Điện thoại cố định: +86 076933258587

địa chỉ công ty: 4-5/F,AiFu Industrial Area.DaLinShan Town.Dongguan City.Guangdong Province.China

Trang mạng: minicamera.vieinfo.com

Thắc mắc

Thắc mắc